Đang tải... Vui lòng chờ...

Xử lý chất thải rắn

Xử lý chất thải rắn trong Y tế
Mục đích của việc xử lý rác thải y tế là loại bỏ những đặc tính nguy hiểm như Lây nhiễm, Truyền bệnh để biến chúng thành rác thải thông thường và có thể xử lý giống như các loại rác phổ thông khác.

Tổng quan về xử lý chất thải rắn
Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn, thải bỏ trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất... hàng ngày của con người.

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập