Đang tải... Vui lòng chờ...
  • Sơ đồ công nghệ hệ thống Plasma PGM đốt rác thải phát điện Sơ đồ công nghệ hệ thống Plasma PGM đốt rác thải phát điện
  • Quy trình xử lý rác thải thành năng lượng Quy trình xử lý rác thải thành năng lượng
  •  
Công nghệ xử lý chất thải rắn
Xử lý chất thải rắn trong Y tế

Mục đích của việc xử lý rác thải y tế là loại bỏ những đặc tính nguy hiểm như Lây nhiễm, Truyền bệnh để biến chúng thành rác thải thông thường và có thể xử lý giống như các loại rác phổ thông khác.

Tổng quan về xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn, thải bỏ trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất... hàng ngày của con người.

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập