Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển Dụng

Công nhân lành nghề (Chuyên ngành Điện hoặc Nước)
Thi công Lắp đặt Điện Nước công trình.

Tài chính, Kế toán
Tài chính, Kế toán
Đang tuyển dụng...

Xử lý Môi trường / Cấp thoát nước: Chuyên gia / Kỹ sư
Đang tuyển dụng...

Kinh doanh, Đối ngoại
Kinh doanh, Đối ngoại
Đang tuyển dụng...

Quản lý Hành chính Văn phòng
Đang tuyển dụng

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập