Đang tải... Vui lòng chờ...

Tổng quan về xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn, thải bỏ trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất... hàng ngày của con người. Có nhiều cách khác nhau để phân loại chất thải như

Phân loại theo tính chất độc hại, chất thải rắn chia thành hai loại là: Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại

Hoặc phân loại theo nguồn gốc phát sinh có: Chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế...

Trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta, hiện nay vẫn áp dụng một số phương pháp chính xử lý chất thải rắn:

1. Chôn lấp chất thải rắn

Thu gom vận chuyển

Tập kết tại bến bãi

Đưa xuống hố chôn

2. Thiêu đốt chất thải rắn

Đốt tự nhiên

Đốt bằng lò đốt

Đốt bằng lò đốt

3. Tái chế chất thải rắn (Phân loại, tái chế, ủ phân Compost...)

Phân loại

Tái chế

Sản xuất phân Compost

4. Một số phương pháp khác

4.1. Ép kiện

Ép thành cấu kiện là quy trình làm giảm tối thiểu kích thước chất thải rắn bằng phương pháp nén ép. Chất thải rắn sau khi được thu gom về vị trí tập trung, sau đó đưa lên băng tải, băng chuyên phân loại. Những chất trơ như: Nilon, Kim loại, Giấy, Nhựa... thu hồi tái chế. Phần còn lại được đưa tới máy ép. Các khối ép này được sử dụng vào việc san lấp, làm bờ chắn các vùng trũng.

4.2. Công nghệ Hydromex

Bản chất của công nghệ Hydromex là nghiền nhỏ chất thải rắn, sau đó Polyme hóa và sử dụng áp lực lớn để nén, ép, định hình sản phẩm. 

Kết luận

Mỗi công nghệ có những ưu và nhược điểm khác nhau, nên tùy vào điều kiện và tính chất của chất thải rắn cần xử lý mà áp dụng các công nghệ khác nhau để xử lý chất thải rắn cho phù hợp.

In văn bản

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập