Đang tải... Vui lòng chờ...
Quyết định
Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội Số 35/2010/QĐ-UBND

Quyết định Số 35/2010/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội...

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập