Đang tải... Vui lòng chờ...
Nghị định
Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bao gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bao gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013.

Nghị định Số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004

Nghị định Số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định Số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005

Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập