Đang tải... Vui lòng chờ...
Đối tác Quốc tế
Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị chuyên ngành

Trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị chuyên ngành, Thái Bình Dương Xanh là đối tác của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới

Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường, xử lý chất thải

Trong lĩnh vực Công nghệ Xử lý môi trường (Xử lý nước sạch, nước thải, chất thải rắn, khí thải...) Thái Bình Dương Xanh đã xây dựng quan hệ hợp tác với các tập đoàn lớn đến từ các Quốc gia..

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập